Podstrony

Cytat


Element wybrany losowo z grupy o 99-procentowej wiarygodności, będzie należał do pozostałego procenta. Prawa Murphy'ego
Fatum czyni nas niewidzialnymi. Kronika zapowiedzianej śmierci. Warszawa 1997
Fide, sed cui vide - ufaj, lecz bacz komu.
Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie.
Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. George Herbert